Friesland flag
Friese vlag

Hemminga familie kanker studie

Dankbetuigingen aan personen, die me geholpen hebben

Wat is Hemminga?

Wie is Hemminga?

Voorouders van Dan en Johanna Hemminga

Enkele foto's

Zoeken in de Hemminga database

Geselecteerde internet sites die nuttig kunnen zijn voor genealogisch onderzoek in Nederland

Vernoemen in Friesland


Spelling: IJ/Y/C/K

De achternaam akte uit 1811Stuur alstublieft aanvullingen, opmerkingen, verbeteringen en vragen naar

Dan

of

Deena Mullininx
9034 SW 62 Terr
Miami, FLA 33173
USA
English

HEMMINGA, WALTA
en aanverwante families
in Friesland en Groningen (Nederland)Daniel Feddes Hemminga (1893 - 1986)

Samengesteld door Dan Gamber, Deena Mullininx en vele anderen

Welgestelden en boerenarbeiders, staatsman en koetsier, schoolmeester en dienstmeid, huisvrouw en publicist, schipper en koopman, maar veelal boer en boerin – onze voorouders en hun aanverwanten vertegenwoordigen een aanzienlijke doorsnede van de samenleving in midden Friesland gedurende de laatste eeuwen.

Friese families met aanzienlijke rijkdom, (b.v. eigenaar van land), begonnen achternamen (= familienamen) te gebruiken vanaf tenminste 1400 A.D.. Hierbij waren de namen HEMMINGA, BOELENS, EYSINGA, FOCKENS, HARINXMA, JELCKAMA, LYCKLAMA, POLMAN, RUITENBACH en SICKMA (SIXMA), inbegrepen. Soms werd aan de familienaam nog VAN toegevoegd, b.v. VAN BOELENS. Het ‘gewone’ volk, (die soms ook wel land bezaten – er is nooit slavernij of een feodaal systeem in Friesland geweest), vervolgden de gewoonte door aan hun kinderen een voornaam (altijd vernoemd naar de voorouders) en een patroniem (vadersnaam) te geven.

In 1811/1812 moest iedereen vanwege een bevel van Napoleon een achternaam (= familienaam) kiezen. Diegenen zonder een achternaam kozen vaak een verscheidenheid aan namen, die betrekking had op hun beroep of plaats van herkomst: DE BOER, DE JONG, DE VRIES, HUISMAN, KOOPMANS, MULDER, VAARTJES, VAN DER MEER, VAN DER TERP, VAN DER VEEN, VAN DER WERF, VAN DER WIJK en VISSER. Enkele noemden zich HEMMINGA.

Ons onderzoek begon met Daniël Feddes Hemminga, de vader van onze moeder Jane Margaret Hemminga. Hij emigreerde vanuit Amsterdam naar Noord Dakota in 1912. Met behulp van vele anderen waren we in staat om onze voorouders goed op te sporen, met soms voorvaderlijke lijnen die teruggaan tot meer dan 500 jaar geleden.

De naam Hemminga is niet algemeen. We hebben dan ook alles verzameld, wat we konden vinden – van personen, kaarten, archieven, boeken – met de veronderstelling dat wellicht alle Hemmingas verwanten van elkaar waren. Maar het bleek dat dat maar voor een deel gold.

Aan de informatie betreffende onze voorouders en andere Hemmingas, hebben we enige informatie van schoonouders (vooral van de familie Walta), toegevoegd. Van de 5000+ personen in onze database, zijn meer dan 3000 personen op de ene of andere manier wel verwant aan elkaar. Het is niet een normale stamboom geworden, maar heeft meer de vorm van een banyan (Ficus Benghalensis) gekregen – een groeisel met vele wortels en takken, maar niet een echte stam. Het is te ingewikkeld om dit in één oog opslag voor te stellen. Als je denkt, dat je misschien verwant bent aan de Hemmingas, zoek dan een naam op die je kent en zie tot welke verbinding het leidt in de Hemminga database. Je kunt dan verder zoeken langs de stamboomlijnen door middel van het aanklikken van de links. (Alle personen die geboren zijn na 1900 A.D. zijn verwijderd, dit in verband met de verschillende privacy wetten.)

De vermelde gegevens bevatten zeker fouten. Verbeteringen en aanvullingen zijn altijd erg welkom. Ik kan Nederlands, Duits en in een beperkt mate Frans lezen. Wees zo vrij en reageer in die talen, als je dat aangenamer vindt. Antwoord krijg je in het Engels terug.

(vertaling door Klaas Bekkema)


Dan Gamber
Voor het laatst bijgewerkt op: 16 March 2005

Copyright 1999 - 2006. Blanket permission for downloading and reproduction for personal use is given.
Any commercial use without explicit written permission is prohibited.

Families home page | Gamber Net | contact Dan